Besplatni oglasnik

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

Prijavljivanje

Prijava za novosti

Budite informisani! Prijavite se za novosti sa našeg sajta i iz CaliVite.

CaliVita Akademija - Smernice za uspešno poslovanje

CaliVita ne samo da pruža proizvode izvanrednog kvaliteta, koji doprinose Vašem zdravijem životu, već ujedno nudi i poslovnu mogućnost za kvalitetniji život. Postizanje materijalne nezavisnostije san svakog čoveka. Novac nam u mnogome doprinosi lakšem življenju, jer većinu naše energije ne trošimo na sučeljavanje sa strahovima vezanim za preživljavanje, već je usmeravamo na postizanje naših ciljeva. Glavno pitanje koje treba svakodnevno da postavimo sebi jeste: Šta mogu da učinim, koju korisnu uslugu mogu da pružim ljudima, zbog čega će oni želeti od mene da kupuju?

Postoji nekoliko stvari koje svi ljudi jednako visoko cene:

- Pažnja
- Sadržajni razgovori
- Postavljanje pitanja koja će navesti sagovornika na duboko razmišljanje
- Utvrđivanje pravih problema sa iskrenom zainteresovanošću
- Pružanje pomoći na probleme koje ste iznašli
- Održavanje stalnog kontakta
- Briga

Pružanjem navedenih stavki ćete sigurno izgraditi dugoročne odnose od poverenja, što će biti osnova vašeg CaliVita preduzetništva.

Takođe, potrebno je da fokus usmerite na tri stvari:

- Na vaše odnose
- Na vaše navike vezane za obavljanje svakodnevnih poslova
- Na strukturu mreže

Šta to sve znači?

1 . Vaši odnosi

Ispitajte u kakvom okruženju se krećete? Ko su vaši kupci? Koji je njihov životni stil? Šta je ono šta karakteriše taj životni stil? Kakve su im finansijske mogućnosti? Sa kakvim problemima se oni susreću? Kakvo rešenje bi mogli da im predložite?

Ukoliko uspete da iznađete rešenje na probleme i tako pomognete ljudima da unesu promene u svoje živote, oni će kupovati od vas i verovatno će početi da grade i svoju mrežu.

2. Vaše navike vezane za obavljanje svakodnevnih poslova

Mi živimo živote vođeni svojim navikama. Imamo dnevne rutine koje nam olakšavaju svakodnevnice, ali isto tako imamo i navike koje nas drže u zoni komfora i sprečavaju naš napredak. Naša uspešnost u mnogome zavisi od toga da li činimo svakodnevno, istrajno i redovno one aktivnosti koje nas dovode do ispunjenja naših ciljeva.

Finansijku uspešnost Vašeg CaliVita preduzetništva odrediće:

- Da li se bavite kapitalom svojih odnosa? Imate li sačinjenu listu poznanika, da li je proširujete, da li se uopznajete sa novim ljudima, tražite preporuke?

- Da li razgovarate sa ljudima bez zadnje namere, samo iz čiste i iskrene zainteresovanosti?

Ukoliko niste zadovoljni sa dosadašnim postignućem, razmislite kako i čime provodite svoje vreme. Da li imate uvršteno gore navedene stavke u svakodnevne aktivnosti? Je l' planirate svoj dan svesno i dosledno? Ako to nije slučaj, vreme je da promenite nešto. Sedite sa Vašim sponzorom, mentorom i sačinite plan mesečnih aktivnosti!

3. Struktura mreže

Uz pomoć sponzora odaberite odgovarajuću strategiju građe mreže, upoznajte se detaljno sa načinom isplate, i proširujte broj svojih Članova iz dana u dan.

Ako će ova tri faktora doprineti povećanju prihoda Vašeg CaliVlta preduzetništva, ne preostaje Vam ništa drugo, nego da isplanirate svakodnevne aktivnosti shodno ovome.

CaliVita Int. se pobrinula da Vam kroz edukaciju CaliVita Akademije omogući unapređenje vaših veština i znanja koja su potrebna da uspehe u Vašem poslovanju postižete brže, lakše i profesionalnije.

Edukativnih serijal treninga, se sastoji od sledećih treninga:

1. DISC I -Trening komunikacije

Calivita je posao koji se gradi na ljudima, gde nije svejedno da li svoje odnose sa ljudima gradite na kratak rok ili na dugi rok zasnovan na poverenju. Ovo je trening spoznaje sebe i drugih, bez koga je rad sa ljudima skoro pa nemoguć. Tokom treninga ćemo Vam pokazati razlike između različitih tipova, upoznaćemo Vas sa efikasnim metodama komunikacije sa ovim tipovima, bavićemo se načinima kako se uspešno nositi sa konfliktima i problemima, a govorićemo i o sredstvima efikasne komunikacije i ubeđivanja.

2. DISC II -Trening prodaje

Iskustva koja smo stekli nakon dugi niz godina, kazuju nam, da ne možemo svima na isti način održati poslovnu prezentaciju ili prezentaciju proizvoda. Ključ uspeha je u tome, da prvo upoznate svog klijenta. Kakav je on čovek, šta ga motiviše, koje su njegove potrebe, problemi i da zatim započnete komunikaciju sa njim na način kako to njnemu odgovara.

Cilj ovog treniga je da učesnici mogu da povećaju svoju efikasnost i svoje poslovne rezultate posredstvom savladane metodologije prodaje koja je usredsređena na klijenta i da savladaju metodologiju ubeđivanja, koju uspešno mogu primeniti u svojim ličnim životima, bračnim odnosima, ali i u vaspitanju svoje dece.

3.Trening postavljanja ciljeva

Ako želite da izađete iz zamke vrtloga svakodnevnice i ustaljenih navika, onda je ovaj trening stvoren za vas!

Saznajte šta zapravo želite i krenite putem ostvarenja Vaših snova! Ovo je najvažnija veština koju ćete ikada moći da naučite. Bez ciljeva ne postoji uspeh, jer sam doživljaj uspeha dolazi samo onda, ako prvo jednoznačno znate šta je ono šta želite da postignete. To je osnova svake motivacije, bilo da je reč o soptvenoj ili o motivaciji drugih.

Cilj treninga jeste da učesnici savladaju veštinu postavljanja ciljeva, da spoznaju njenu važnosti psihološku pozadinu.

4. Trening strategije

Dobro postavljeni ciljevi sami po sebi ne znače mnogo, ako ne znamo da ih podupremo jednim planom, koji će služiti tome da te ciljeve i ostvarimo. Strategija nije ništa drugo, nego plan aktivnosti na duge staze u cilju postizanja određenog cilja.

Cilj ovog treninga jeste da učesnici upoznaju strateške osnove gradnje mreže i da na osnovu ovih saznanja budu u mogućnosti da sačine plan aktivnosti, koji će osigurati ostvarenje njihovih ličnih i poslovnih ciljeva.

5. Mentoring u praksi

Osnovna aktivnost u gradnji mreže jeste registracija novih saradnika. Kako bi Vaš novi saradnik u što skorijem roku imao doživljaj uspeha i kako bi efikasno započeo svoj posao potrebne su mu sve one informacije kojima će se moći voditi u njegovom radu. On mora da nauči sve procese posla, da se upozna sa pojmovima, sa sistemima, pravilnikom o poslovanju, proizvodima, itd. Treba da savlada metodologiju, da razvija svoje sposobnosti.

Cilj treninga je upoznavanje sa uslovima i tokom efikasnog mentoringa, kao i sa njegovom praktičnom primenom.

6. Coaching u praksi

U životu naših saradnika jako često dođe do tačke, kada već imaju svoju grupu, znanje, iskustvo, praksu, ali uprkos svemu tome ipak zapnu, ustuknu, poljujaju ili čak posumnjaju u sebe. U ovim momentima potreban im je "trener". Kao i u sportu, tako i u poslu, potreban je jedan čovek pored njih, koji će im pomoći da se skoncentrišu, da vide čisto, pomoću koga mogu da iznađu rešenja za svoje probleme.

Cilj treninga jeste razvoj liderske teorije zasnovane na coachingu, kako bi lideri mogli da uspostave dugoročnu saradnju sa saradnicima, zasnovanu na poverenju, a orijentisanog na iznalaženju rešenja.

Učinite nešto dobro za sebe, investirajte u svoje znanje i unapređenje svojih veština, to je nešto šta Vam niko ne može oduzeti. Savladavanje nove veštine doprinosi Vašem većem samopouzdanju, motivaciji i elanu da postavljate pred sebe svakim danom veće i uzvišenije ciljeve! Imaćete više hrabrosti, sigurnosti i vere u sebe što će Vam pomoći da imate svoj put i da iz dana u dan postanete sve bolja osoba i bolji u onome šta radite.

Za vaše najviše dobro, od srca.
Eva Parokai
Marketing Menadžer Cv Int. Rs

Negotin Cafe

CaliVita distributeri

Potražite sebi najbližeg CaliVita distributera.